Onderhoud

IMG_2516Om lekkage en andere overlast te voorkomen is het van groot belang dat uw dak in perfecte conditie is. Een klein mankement kan grote gevolgen hebben. Om een duurzame waterdichtheid te kunnen realiseren heeft ook het dak regelmatig onderhoud nodig. Afhankelijk van het toegepaste dakbedekkingssysteem, de gebruikte materialen, de ligging van het pand en het afschot, zal het dakvlak vervuilen en mankementen gaan vertonen, met alle consequenties van dien.

Dit kan voorkomen worden door een onderhoudscontract af te sluiten, waarbij wij elk jaar een grondige dakinspectie uitvoeren en de nodige reparaties verrichten.